Indiferent de tipul fermei – vegetală sau creşterea animalelor, depozitarea lichidelor implică investiţii substanţiale. O soluţie modernă şi eficientă pentru rezolvarea acestei probleme o reprezintă rezervoarele flexibile.

DOMENII DE UTILIZARE

Rezervoarele flexibile sunt utilizate pentru depozitarea tuturor tipurilor de produse lichi- de și efluenți, în sectoare precum agricultura, sectorul industrial sau servicii. Acestea sunt confecționate din geomembrană de polietilenă şi permit depozitarea simplă și fiabilă a mai multor tipuri de lichide: apă potabilă, dejecţii lichide, ape reziduale şi industriale, fertilizanţi lichizi, produse chimice, efluenţi agricoli, apă de ploaie, apă pentru iri- gat şi contra incendiilor, etc. Rezervoarele flexibile pentru depozitarea lichidelor reprezintă o soluție excelentă pentru diferitele zone corporative.

CONSTRUCŢIE SIMPLĂ

Proiectarea și execuția sistemelor Flexicister- nas (rezervoare flexibile) se face cu ajutorul mașinilor automate care se alătură şi lipesc materialului (polietielena) prin termofuzie.

Datorită proprietăților sale, polietilena este un material cu o durată lungă de viață, mult mai bună decât a altor materiale impermeabile. Polietilena este un material uniform şi elastic care nu necesită adăugarea de armături de plasă pentru a garanta rezistența și durabilita- tea acestuia. În plus, este autorizat să fie utilizat pentru depozitarea apei potabile și pentru depozitarea oricărui tip de lichid.

Rezervoarele flexibile au un robinet lateral, cu terminal filetat care poate fi conectat şi ad- aptat la orice fel de conexiune. De asemenea, în partea de sus, rezervoarele au o conexiune suplimentară cu o priză dublă filetată, pentru umplere și ventilare, la care se poate adapta orice tip de elemente compatibile.

Flexicisternas reprezintă o investiție economică și avantajoasă pentru stocarea și păstrarea apei, deoarece nu sunt pierderi da- torate evaporării și nu există riscul poluării cu elemente exterioare (este impiedicată şi apariţia algelor). De asemenea, rezervoarele flexibile pot fi utilizate pentru depozitarea apelor reziduale sau a efluenților, evitând, prin urmare, contaminarea mediului exterior, pre- cum și riscul ca alte substanțele să cadă în interiorul rezervorului sau să intre în contact direct cu conținutul său.

Datorită ușurinței în utilizare și instalării simple, rezervoarele flexibile – Flexicisternas pot fi folosite şi ca depozite mobile. Practic se pot amplasa în diferite locuri în funcție de nevoile sezoniere sau de moment.

INSTALARE SIMPLĂ

Pentru „montarea“ rezervoarelor flexibile aveţi nevoie doar o suprafață plană, adâncită uşor și acoperită cu un pat de nisip, fără impurități ce pot înțepa sau taia membrana. Pentru instalarea acestor rezervoare flexibile nu sunt necesare fundații sau lucrări de construcție și nici autorizație de construire. Rezervoarele flexibile se pot amplasa şi utiliza periodic/temporar sau permanent.

Rezervoarele flexibile au capacităţi stan- dard, pentru volume și suprafețe diferite, cup- rinse între 1 şi 500m3. Cel mai mic are o capacitate de 1m3 (dimensiune: 1,7×1,83×0,5m) şi 14kg, iar cel mai mare de 500m3 de 14,8×27,5×1,6m şi 1067kg. De asemenea, se pot fabrica și re- zervoare flexibile la comandă, în funcție de volumul, dimensiunile și necesitățile clientului.

Rezervoarele flexibile sunt fabricate în Spania, într-o fabrică cu peste 30 de ani de experiență în domeniul impermeabilizării şi respectă to- ate standardele europene în domeniu şi sunt aprobate pentru depozitarea apei potabile în conformitate cu legislația UNE EN 1186:2002, cadrul (UE) nr. 10/2011. Produsul are o garanție de zece ani.

AVANTAJE

În comparaţie cu alte soluţii rigide, rezervoarelor flexibile oferă multiple avantaje:

  • evită pierderile datorate evaporării și formării de alge;
  • elimină apariția de insecte;
  • protejează de intemperii lichidul depozitat;
  • fără riscuri de accidentare prin cădere sau contactul cu lichidul depozitat;